I. Úvodní ustanovení

1.   Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://eshop.kovomalik.cz/ a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2.   Prodávajícím a provozovatel internetového obchodu http://eshop.kovomalik.cz/  je: 
Kovo Malík s.r.o.
Husova 538 
691 83 Drnolec 

IČO: 29210551 
DIČ: CZ29210551

Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 65809

 

Korespondenční adresa:

Kovo Malík s.r.o., 
Husova 538 
691 83 Drnholec 
Tel: 519 520 930, 607 114 460

kovomalik@kovomalik.cz 

 

II. Uzavření kupní smlouvy

1.   Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.kovomalik.cz/, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2.   Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné

3.   Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

4.   Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5.   Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny jeho převzetím.

6.   Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

7.   Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

8.   Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

1.   Vámi objednané zboží Vám bude zasláno dopravcem, kdy poštovné a balné hradí příjemce a jeho výše je dle aktuálního ceníku dopravce, cena a dopravce je určen dle rozměru, hmotnosti a místa doručení zásilky. Cena za dopravné a balné bude sdělena ze strany prodávajícího před potvrzením objednávky. Výši dopravného může kupující odmítnout avšak tím zaniká obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím. Skutečnost, že kupující odmítá výši dopravného musí sdělit prodávajícímu do 12 hodin od obdržení informace, v případě že tak neučiní bere se za to, že kupující souhlasí s výši přepravného.

2.    Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky případně dle skutečného stavu na skladu, který před potvrzením objednávky sdělíme.

3.   Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte.

IV. Reklamace

1.   Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu http://www.kovomalik.cz/ a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

1.   Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží (v nepoškozeném obalu), bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží nelze vracet na dobírku. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží.

2.   Kupující má právo v průběhu doručení zboží ke kupujícímu odstoupit kdykoliv od smlouvy. Kupující se zavazuje tímto uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené se storno objednávkou včetně.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

1.   Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1.   zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

2.   výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

2.   Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

1.    Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

2.    Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

3.      Účastníci se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní budou podle zákona 216/1994 Sb. rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů a to jediným rozhodcem, vybraným žalující stranou z veřejně přístupných seznamů rozhodců. Řízení před rozhodcem se bude konat způsobem uvedeným v Jednacím řádu vybraného rozhodce. Smluvní strany se dohodly, že rozhodnutí bude pro ně konečné a závazné.

Reklamační řád

1.   Vznikne-li na zboží dodaném elektronickým obchodem http://www.kovomalik.cz/ reklamační důvod, musí kupující uplatnit reklamaci písemně na adrese společnosti Kovo Malík s.r.o.

2.   Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující písemně na adrese společnosti Kovo Malík s.r.o.

3.   Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a návrh na řešení vzniklé situace. Ve všech případech je třeba předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.

4.   Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození vzniklého při přepravě. Pokud je obal poškozen, pak je kupující povinen dále na místě zkontrolovat, zda nedošlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. 

Upozornění:
V případě poškození obalu ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky.

Usnadní to další vyřizování reklamace.

 

5.   Prodávající informuje kupujícího do tří pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách o následném postupu řešení reklamace.

6.   Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkcí a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje případná poskytnutá záruka.

7.   Kupující přebírá zodpovědnost za přepravované zboží v okamžiku předání zboží prodávajícího České Poště s.p. či soukromé přepravní společnosti, která zajišťuje přepravu zboží ke kupujícímu.

Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele obchodu dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu a společnosti.

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© Kovo Malík s.r.o. internetový obchod